روش های طراحی کانال کولر

کانال کولر

کانال های کولر معمولا دارای مقاطع گرد و یا چهارگوش می باشند.
کانال کولر با مقطع گرد دارای ویژگی های زیر است:
این نوع کانال ها افت فشار و سروصدای کمتر و همچنین از بازده و کارکرد بالاتر برخوردارند. ولی در فضاهایی که محدودیت ابعاد دارند کمتر استفاده می شوند. مثلا برای هود صنعتی مناسب می باشند.
کانال های کولر با مقطع چهارگوش دارای ویژگی های زیر هستند :
دارای افت فشار، سر و صدای بیش تر و نیز کارکرد و بازده پایین تری می باشند.به دلیل شرایط طراحی کانال هوا ، بیشتر مورد استفاده کانال کولر قرار می گیرند.
در این گونه از کانال ها طراح می تواند با کم کردن یکی از ضلع ها مقطع کانال و اضافه کردن ضلع دیگر مشکل محدودیت طول و عرض یا ارتفاع را مرتفع نمایند. قابل ذکر است که نسبت طول به عرض مقطع کانال نباید از ۱ به ۶ بیشتر شود.

روش های طراحی کانال کولر

روش سرعتی :

مطابق این روش سرعت جریان هوا در همه طول مسیر ثابت خواهد ماند. راندمان این روش طراحی کانال کولر پایین است. معمولا برای سیستم های انتقال مواد که در آن فاکتور سرعت دارای اهمیت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

روش بازیافت فشار استاتیک:

طبق این مدل پس از هر دریچه هوا ، فشار سرعتی به فشار استاتیک تبدیل می شود تا میزان افت فشار در تمام دریچه ها یکسان شود. البته این روش طراحی کانال هوا و دریچه کولر به تجربه زیادی نیاز دارد که امروزه کمتر استفاده می شود.

روش نرخ افت فشار یکسان:

در این روش بعد از هر دریچه هوا، سرعت هوا به مقدار کم کاهش می یابد تا میزان نرخ افت فشار در همه طول مسیر یکسان باقی بماند. افت فشار کل سیستم هم معادل افت فشار در آخرین و دورترین دریچه نسبت به فن مورد محاسبه قرار میگیرد.
در کانال های رفت، سرعت هوا در دریچه ها می بایست به گونه ای محاسبه شود که هوا بتواند دو سوم (۲/۳) طول اتاق را پس از خروج از دریچه طی کند.

در ادامه این مقاله با روش های محاسبه ابعاد کانال آشنا می شوید .

روش های محاسبه ابعاد کانال :

محاسبه این ابعاد مسئله مهمی می باشد، چرا که مقدار و سرعت هوای انتقالی در هود صنعتی و یا کولرها به ابعاد کانال وابسته است. این امکان وجود دارد که لازم باشد طراح محاسبه ای از ابعاد کانال برای جا به جایی یک مقدار هوای مشخص داشته باشد. یا اینکه کانال مستطیلی با ابعادی معادل یک کانال دایره شکل با قطر معین ، خواهد بود.

مطالعه مقاله هود صنعتی را از دست ندهید.