تهویه و تنظیم هوا

تهویه و تنظیم هوا

جهت تنظیم فشار یا انسداد هوای ورودی یا خروجی دهانه انشعاب هوا در کانال های هوا از دریچه هوا استفاده می شود. دریچه هوا بر اساس نوع متریال استفاده شده یا محل نصب به صورت زیر به اختصار تشریح می شوند.

دسته بندی دریچه تنظیم هوا براساس محل نصب

دریچه هوا براساس محل نصب، به 2 دسته کلی تقسیم می شوند.
1- دریچه تنظیم هوای سقفی:
برای توزیع هوا به صورت نامحسوس و متوازن در محیط های گوناگون مانند رستوران، باشگاه های ورزشی،
مراکز درمانی، کارخانه ها بر روی سقف نصب می شود که خود شامل دو نوع تخت و برجسته می باشد.
2- دریچه تنظیم هوای دیواری:
این نوع در بخش خروجی کانال های رفت نصب می شوند و دارای تیغه های عمودی و افقی متحرک می باشند،
که با کمک تیغه ها می توان مسیر جریان هوای ورودی را تنظیم کرد.

دسته بندی دریچه تنظیم هوا براساس متریال:

دریچه های هوا بر اساس جنس دارای 3 دسته زیر می باشند:
1- دریچه هوای فلزی که از جنس آلومینیوم و آهن تولید می شوند.
2- دریچه هوای پلاستیکی
3- دریچه هوای ام دی اف
هر کدام از دسته بندی های بالا، خود شامل تنوع وسیعی از مدل ها می باشد که در اینجا به بررسی دریچه های آلومینیوم می پردازیم.

دریچه هوای آهنی

در ساخت این نوع دریچه از ورقه های روغنی با پوشش رنگ کوره ای استفاده می شود که خود دارای انواع متفاوتی می باشد:
1- دریچه هوای آهنی دیواری: دارای فریم 3 سانتی متری، دمپر برای تنظیم هوا و تیغه های عمودی برای کنترل مسیر هوا می باشد،
که می توان این مدل را به صورت قوس دار نیز تولید کرد.
2- دریچه هوا ی آهنی سقفی به صورت چندطرفه:
این محصول به صورت یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهارطرفه تولید می شوند.
اگر پره های عظیم آن به یک سمت باشند، آن را یک طرفه می گویند.
اگر پره ها به صورت L باشند، دو طرفه و اگر پره ها به صورت U باشند، سه طرفه می نامند.
اگر پره ها به شکل مربع یا مستطیل باشند، چهارطرفه می گویند.
3- دریچه هوای پره Z:
در مکان هایی که مکش هوا از پایین و زاویه دار می باشد، استفاده می شوند.
4- دریچه هوای اتاق عمل:
در این نوع از یک پانچ با چشمه های گوناگون استفاده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور تهویه و تنظیم هوا از جمله فیلتر هود صنعتی و همچنین دریچه کولر می توانید از پرسنل سروین هود راهنمایی بگیرید.