تقسیم بندی هودها بر اساس مکان

تقسیم بندی هودها بر اساس مکان

عامل اصلی در تقسیم بندی هود صنعتی ، مکان هود نسبت به نقطه تولید یا فرار آلاینده ها است. هودها به سه دسته کلی تقسیم می شوند که به شرح زیر است.

1- هودهای محصور کننده

2 – هودهای بیرونی (غیرمحصور)

3- هودهای دریافت کننده (متحرک)

با توجه به مقالات قبل که مطالعه کردید مجموعه ی سرین هود دارای انواع مختلف هود صنعتی است. جهت خرید هود صنعتی با ما تماس حاصل فرمایید.

آدرس: انتهای غربی خ مالک اشتر خ بیست متری نظامی (کریمی) پلاک 77

شماره تماس: 09124230020

هود محصور کننده

در هود صنعتی محصور، آلاینده به درون هود آزاد می گردد. حال یک فرایند مانند پخت و پز باعث تولید آلاینده می شود و در این اوضاع سیستم مکنده باید به عنوان سیستم بسته ای فرض شود که در تمام مدت آلاینده را دربر می گیرد. در این حالت کارگر دربیرون از سیستم بسته قرار می گیرد و بنابر این امکان هیچ مواجهه ای با آلاینده را نخواهد داشت. هودهای محصور کننده بسته به کامل بودن پوشش فراهم شده طبقه بندی می شوند. بعضی از هودها به طور کامل بسته هستند و مشکل اساسی در ارتباط با هود صنعتی محصور کننده ی کامل، عدم دسترسی به فرایند کاری می باشد. به این دلیل، هودهای محصور کننده تنها برای مواجهه های خطرناک یا درمواردی که باید از پاکیزگی و تمیزی محصول اطمینان حاصل شود یا جایی که فرایند کاملا خودکار است و نیاز به دخالت کارگر نیست استفاده می گردد.

هود صنعتی بیرونی

هود صنعتی بیرونی مطلوبیت کمتری نسبت به هود صنعتی محصور دارد. هودهای صنعتی بیرونی بر پایه ی 3 اصل کار می کنند که به شرح زیر است:

الف- سرعت ربایشی که باید در نقطه ی آزاد شدنِ آلاینده ایجاد گردد.

ب- جریان هوای درون هود صنعتی که برای ایجاد سرعت ربایش در بیرون از هود صنعتی لازم می باشد.

ج- شکل فیزیکی و محل خود هود صنعتی بیرونی.